Wzorcowanie

Messervice Laboratorium

posiada akredytację

Polskiego Centrum Akredytacji

na wzorcowanie analizatorów spalin samochodowych.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

Symbol akredytacji AP117