Messervice

adres

Strona główna


 

Messervice Laboratorium jest laboratorium wzorcującym i legalizującym analizatory spalin samochodowych. Wdrożyliśmy system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

 

Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wzorcowanie analizatorów spalin samochodowych oraz upoważnienie Głównego Urzędu Miar do legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych.

 

Zaufanie Klientów do Messervice Laboratorium i wysokiego poziomu świadczonych przez nas usług stanowi podstawę naszych działań i dokładamy wszelkich starań, by tego zaufania nie zawieść. Mając na względzie dobro i zadowolenie naszych Klientów ustawicznie dążymy do podnoszenia jakości naszej pracy. W naszych działaniach kierujemy się także troską o ochronę środowiska naturalnego.

 

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI

 

Zobowiązujemy się do zachowywania zgodności działań Messervice Laboratorium z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności iutrzymywania integralności systemu zarządzania podczas planowania i wdrażania zmian systemu.

 

Przykładamy najwyższą wagę do wymagań Klientów i jakości przeprowadzanych wzorcowań - wszystkie wzorcowania są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Klientów, przy użyciu udokumentowanej i zwalidowanej metody wzorcowania, odpowiedniej do jego potrzeb, a stosowana przez nas aparatura kontrolno-pomiarowa zapewnia wysoką jakość przeprowadzanych wzorcowań.

 

Przestrzegamy zasad dobrej praktyki profesjonalnej.

 

Konsekwentnie realizujemy cele dotyczące jakości.

 

Ustawicznie podnosimy kwalifikacje personelu.

 

Wszyscy pracownicy znają, rozumieją i akceptują politykę jakości oraz pozostałe dokumenty i ustalenia przyjęte w ramach systemu zarządzania oraz stosują je w praktyce.

 

Messervice Laboratorium posiada środki finansowe konieczne dla prawidłowego funkcjonowania.

 

Właściciel Messervice Laboratorium
Henryk Michalczewski, 21.03.2011 r.

 

Aktualności

Zmiany w Messervice

21.07.2008

Jeżeli w naszej firmie zajdą jakieś zmiany poinformujemy o nich w tym miejscu.

Więcej

Copyright © 2008 NetArt