Messervice

adres

Wzorcowanie


Messervice Laboratorium posiada akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji
na wzorcowanie analizatorów spalin samochodowych.

 


 

 

Messervice Laboratorium stosuje własną, opracowaną i zwalidowaną metodę wzorcowania analizatorów spalin samochodowych zapewniającą prawidłowy przebieg procesu wzorcowania i uzyskanie wiarygodnych wyników, z uwzględnieniem oszacowanej niepewności pomiaru.

 

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

 

 


Aktualności

Zmiany w Messervice

21.07.2008

Jeżeli w naszej firmie zajdą jakieś zmiany poinformujemy o nich w tym miejscu.

Więcej

Copyright © 2008 NetArt