Messervice

Laboratorium wzorcujące i legalizujące
analizatory spalin samochodowych

pracownia

Wzorcowanie

Legalizacja

Messervice Laboratorium

Messervice Laboratorium jest laboratorium wzorcującym i legalizującym analizatory spalin samochodowych. Wdrożyliśmy system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wzorcowanie analizatorów spalin samochodowych oraz upoważnienie Głównego Urzędu Miar do legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych.

Zaufanie Klientów do Messervice Laboratorium i wysokiego poziomu świadczonych przez nas usług stanowi podstawę naszych działań i dokładamy wszelkich starań, by tego zaufania nie zawieść. Mając na względzie zadowolenie naszych Klientów ustawicznie dążymy do podnoszenia jakości naszej pracy. W naszych działaniach kierujemy się także troską o ochronę środowiska naturalnego.